Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lịch cúp điện từ ngày 6-8 đến 9-8-2019

Ngày đăng: 05/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Ngày 6 tháng 8 năm 2019

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ: Một phần xã Cần Đăng (khu vực Cần Thới, Hang Tra), huyện Châu Thành.

Từ 7 giờ 30 phút đến 13 giờ: Xã Nhơn Hội, huyện An Phú.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Quý, Thạnh Lợi xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.

Từ 9 giờ đến 12 giờ: Xã Mỹ Phú Đông, Tây Phú, ấp Trung Phú 4, 6 xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn.

Từ 11 giờ đến 13 giờ: Khu vực Đồng Ki xã Quốc Thái đến xã Nhơn Hội; ấp Vạt Lài xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ: Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực dân cư Hòa Bình Thạnh), huyện Châu Thành.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã An Hảo (khu vực ngã ba điện Bồ Hông đến đài truyền hình Núi Cấm), huyện Tịnh Biên.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Bình Chơn xã Bình Chánh; ấp Bình Đức xã Bình Phú, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Long Định xã Long Kiến; ấp An Qưới xã An Thạnh Trung; ấp An Thái Xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới.

Ngày 8 tháng 8 năm 2019

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Một phần thị trấn Phú Mỹ (Tuyến dân cư Phú Mỹ), huyện Phú Tân.

Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ: Khu vực ấp La Ma, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.

Từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ: Khu vực dọc kinh Ba Thê Cũ xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn.

Từ 9 giờ đến 16 giờ: Xã Hội An, Mỹ An, một phần xã Hòa An, huyện Chợ Mới.

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần phường Bình Đức (khu vực khu dân cư ấp Chiến Lược, Bình Thới 3), TP. Long Xuyên.

Ngày 9 tháng 8 năm 2019

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần thị trấn An Châu (khu vực quốc lộ 91 phía bên phải từ XNĐN Châu Thành đền Cầu út Xuân), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Khu vực cầu 23 xã An Nông, huyện Tịnh Biên.

các tin khác