Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ngày 22 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 20/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Từ 5 giờ đến 17 giờ: Xã Lương Phi, Lạc Qưới, Lê Trì, Vĩnh Phước, Vĩnh Gia và thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn.

Từ 5 giờ đến 6 giờ và 17 giờ đến 18 giờ: Toàn huyện Tri Tôn; Xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú; Xã Vĩnh An, huyện Châu Thành; Xã Tân Lợi, Tân Lập, An Hảo, huyện Tịnh Biên.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Ấp Phú Bình thuộc xã Phú Vĩnh, ấp Phú Hữu 1 thuộc xã Lê Chánh (dọc theo kênh 26 tháng 3), thị xã Tân Châu.

Từ 7 giờ đến 16 giờ: Ấp Mỹ Thiện thuộc xã Mỹ Đức; ấp Khánh An, Khánh Mỹ, Khánh Đức, Khánh Thuận, Khánh Phát, Khánh Châu, Khánh Lợi, Khánh Hòa thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Cần Xây đến cầu xếp Bà Lý phía bên phải), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Xã Mỹ Phú; ấp Bình Châu, Bình Thắng, Bình Chiến thuộc xã Bình Long; ấp Vĩnh Thành, Bình Chiến thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú.

các tin khác