Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định số 3240; QĐ số 1446; QĐ số 2045;Quyết định số 1404; QĐ số 71 về công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Ngày đăng: 12/09/2017

Xem với cở chữ : A- A A+

Tệp đính kèm : Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang về việc Công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

 

Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

 

Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

 

Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

 

Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

 

 

các tin khác