Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh

Ngày đăng: 16/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 15/9/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có Công văn số 2134/SLĐTBXH-NCC giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, cụ thể như sau:

Nội dung thứ nhất, cử tri xã Nhơn Hội, Phú Hội, Phước Hưng, Phú Hữu và thị trấn Long Bình (huyện An Phú) Đề nghị các cơ quan chức năng thường xuyên xem xét kiểm tra để giải quyết sớm các chế độ chính sách như: Tử tuất, mai táng phí cho người có công và chế độ 1 lần cho người được nhận huy chương đối với huyện An Phú. 

Nội dung này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

Pháp luật hiện hành liên quan quy trình thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân, đều quy định thời gian giải quyết của từng cơ quan, kể cả hồ sơ đề nghị hưởng tuất hoặc trợ cấp mai táng phí nêu trên. Theo đó, nếu hồ sơ đảm bảo đúng thông tin và thủ tục theo quy định, thì thời hạn giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (quyết định trợ cấp) trong 10 ngày làm việc, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính Công của tỉnh hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Tiếp nhận ý kiến cử tri, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của huyện An Phú, xác định đến nay không còn trường hợp nào tồn đọng tại Sở (đã có kết quả giải quyết hoặc hoàn trả hồ sơ về huyện bổ sung theo quy định). 

Phần lớn lý do hoàn trả hồ sơ đề nghị chế độ ”mai táng phí” của huyện An Phú là do thông tin (họ tên, năm sinh,...) của người hưởng không trùng khớp với hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến; hồ sơ thiếu bản sao y (công chứng) Bằng Huân chương, Huy chương;... Sở đang đề nghị Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội An Phú phối hợp với UBND cấp xã hỗ trợ gia đình người có công sớm bổ sung thủ tục hồ sơ để gửi về Sở thẩm định, giải quyết chế độ ưu đãi theo quy định.

Nội dung thứ hai, cử tri xã Nhơn Hội, Phú Hội, Phước Hưng, Phú Hữu và thị trấn Long Bình (huyện An Phú): Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014, người đi thăm viếng mộ liệt sĩ phải thực hiện các trình tự và thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền của tỉnh kiến nghị cơ quan Trung ương giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ. 

Nội dung này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

Theo quy định nêu trên, để được hỗ trợ kinh phí thăm viếng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ, phải đảm bảo thủ tục hồ sơ và trình tự như sau:

Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ làm Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS); cung cấp bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công, kèm một trong các giấy tờ sau: Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin; Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang; Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sĩ hy sinh hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sĩ chưa quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi quản lý hồ sơ liệt sĩ) kiểm tra và cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 03-GGT).
Sau khi thăm viếng mộ liệt sĩ, nơi quản lý mộ liệt sĩ xác nhận về việc thăm viếng mộ liệt sĩ. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ thực hiện chi hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn theo quy định.

Đối với nội dung này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến cử tri, sẽ nghiên cứu và kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

Nội dung thứ ba, cử tri xã Kiến An (huyện Chợ Mới): Đề nghị ngành chức năng của tỉnh kiến nghị các ngành chức năng của Trung ương nâng mức kinh phí sửa chữa nhà “Gia đình chính sách” cho phù hợp với giá cả vật liệu hiện tại. 

Nội dung này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

Căn cứ quy định tại Điều 3 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương 90% và ngân sách địa phương 10%) với mức như sau:
Hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp cất mới nhà ở;

Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp sửa chữa nhà ở.

Quyết định số 22 triển khai thực hiện từ năm 2013 đến nay, trong khi giá cả nhân công và vật liệu xây dựng đều tăng, do vậy, định mức trên rất khó đảm bảo yêu cầu xây dựng và sửa chữa nhà ở chất lượng theo quy định. Sở tiếp thu ý kiến cử tri và tiếp tục phối hợp với ngành chức năng kiến nghị nâng mức kinh phí cất, sửa nhà ở cho người có công hợp lý hơn./. 

Vũ Hùng