Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định ban hành Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 19/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image

Ảnh minh họa: Nguồn http://www.tuyengiao.vn

Theo đó, đối tượng áp dụng của Quy định là những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống và làm việc trên các cụm, tuyến dân cư đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang, bao gồm: 

-  Hộ gia đình, cá nhân đang cư trú trên cụm, tuyến dân cư thuộc đối tượng ưu tiên được Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xét duyệt cho mua nền nhà và nhà ở trả chậm theo quy định trên cụm, tuyến dân cư.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua nền nhà giá linh hoạt hoặc sang nhượng nền nhà và nhà ở hợp pháp trên cụm, tuyến dân cư.

- Những người đang công tác trong các công trình hạ tầng xã hội trên cụm, tuyến dân cư.

- Các cơ sở hoạt động, sản xuất kinh doanh được phép hoạt động trên cụm, tuyến dân cư theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số                 714/QĐ-TTg.

Quy định được áp dụng đối với việc quản lý, sử dụng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang được xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch danh mục và nguồn vốn đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt để triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở thường xuyên ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Quy định về quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang gồm 24 Điều, quy định cụ thể về tiêu chí tối thiểu để xây dựng nhà ở trong cụm, tuyến dân cư; về bố trí các điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh; Quản lý về cấp phép xây dựng nhà ở, công trình xây dựng; Quản lý, bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật; Quản lý, bảo vệ công trình hạ tầng xã hội; Quản lý hành chính, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường trên cụm, tuyến dân cư; Quản lý nhà ở, đất ở của đối tượng ưu tiên; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên cụm, tuyến dân cư của đối tượng ưu tiên; Quản lý nhà ở, đất ở trong khu vực nền giá linh hoạt; Nâng cấp, mở rộng cụm, tuyến dân cư;….

Được biết, tiêu chí tối thiểu để xây dựng nhà ở trong cụm, tuyến dân cư như sau: (1) Diện tích xây dựng nhà ở không nhỏ hơn 32 m2; (2) Niên hạn sử dụng của nhà ở phải từ 20 năm trở lên; đảm bảo tiêu chuẩn “03 cứng” theo quy định của Bộ Xây dựng; (3) Có nhà vệ sinh tự hoại phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và (4)  Phải đảm bảo đúng lộ giới, chỉ giới xây dựng được duyệt.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 và thay thế Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm-tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang./.

             Bạch Kim