Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ngày 20 tháng 3 năm 2019

Ngày đăng: 18/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Từ 07:30 đến 17:00 Một phần xã Tân Tuyến (đoạn từ chợ Tân Tuyến đến cầu số 10; Tiểu vùng Tân Lập 4, 5, 6) - huyện Tri Tôn

Từ 08:00 đến 17:00 Một phần xã Vĩnh Lộc (dọc theo kênh Vĩnh Lộc) - huyện An Phú

Một phần xã Vĩnh Xương (TDC Đông kênh 7 xã) và ấp Phú Yên xã Phú Lộc - TX Tân Châu

Từ 08:00 đến 17:00 Dọc kênh 13 bờ Bắc Vịnh Tre xã Đào Hữu Cảnh - Huyện Châu Phú 

các tin khác