Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 14/01/2018 đến 20/01/2019

Ngày đăng: 14/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Vương Bình Thạnh

Phó Chủ tịch

Lê Văn Nưng

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

14/01

(09/12 âl)

S: Hội nghị kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 2018

C: Họp Ban cán sự Đảng xử lý các kiến nghị về kinh tế xã hội 2019 của huyện, thị xã, thành phố

S: Hội nghị kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 2018

C: Họp Ban cán sự Đảng xử lý các kiến nghị về kinh tế xã hội 2019 của huyện, thị xã, thành phố

S: Hội nghị kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 2018

C: Họp Ban cán sự Đảng xử lý các kiến nghị về kinh tế xã hội 2019 của huyện, thị xã, thành phố

S: Hội nghị kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 2018

C: Họp Ban cán sự Đảng xử lý các kiến nghị về kinh tế xã hội 2019 của huyện, thị xã, thành phố

Thứ ba

15/01

(10/12 âl)

 

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

 

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

 

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

 

S: Hội nghị Tổng kết ngành Nội vụ

C: 13g30 Hội nghị trực tuyến ngành Y tế

Thứ tư

16/01

(11/12 âl)

 

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

S: 8g Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 ngành Kế hoạch Đầu tư

C: 14g Tiếp Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

S: Làm việc với Công ty Hoàng Vĩnh Gia về dự án TH C: 14g Họp trực tuyến Tổng kết Thanh tra Chính phủ

Thứ năm

17/01

(12/12 âl)

 

S: Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

C: 14g Tổng kết Đảng ủy quân sự cuối năm 2018

S: Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

S: Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp)

S: Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018

C: 14g Hội nghị tổng kết hoạt động ngành Văn hóa TTDL năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

S: Công bố nông thôn mới xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới

C: Sơ kết nông thôn mới huyện Thoại Sơn

 

Thứ sáu

18/01

(13/12 âl)

S: 8g Họp trực tuyến triển khai kế hoạch KT-XH năm 2019

S: 8g Họp trực tuyến triển khai kế hoạch KT-XH năm 2019

S: 8g Họp trực tuyến triển khai kế hoạch KT-XH năm 2019

S: 8g Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Lao động và người có công 2019

S: 8g Họp trực tuyến triển khai kế hoạch KT-XH năm 2019

Thứ bảy

19/01

(14/12 âl)

 

 

 

 

Chủ nhật

20/01

(15/12 âl)

 

 

 

 

 

             

 

 

        

 

các tin khác