Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nỗ lực, chủ động vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ngày đăng: 11/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Đó là ý kiến phát biểu của đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên bế kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Responsive image
Responsive image
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng lưu ý, năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kế hoạch kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020. Trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp tác động đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của các thành phần kinh tế trong tỉnh, do vậy Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 đã được thống nhất quyết nghị; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và tinh thần nội dung tham gia phát biểu của các vị đại biểu tại Kỳ họp lần này. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm:

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch, xuất khẩu; tăng cường xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư; thu hút các dự án sản xuất ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, quy mô lớn vào các khu, cụm công nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, đất đai, môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Rà soát, xử lý nghiêm đối với những dự án thực hiện không đúng mục đích, chậm tiến độ và kém hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân ở nông thôn; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống sạt lở, thiên tai trên địa bàn. 

Responsive image
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo; thực hiện các giải pháp tích cực để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Quan tâm làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công trên địa bàn.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là cải cách thủ tục hành chính, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức từ nền hành chính mệnh lệnh, quan liêu sang phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự, ma túy đang có xu hướng diễn biến phức tạp.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành rà soát toàn bộ các nội dung đã cam kết khi trả lời chất vấn để có những giải pháp tích cực, quyết liệt đảm bảo chất lượng của hoạt động chất vấn; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc và có biện pháp cần thiết để bảo đảm hoạt động chất vấn có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Responsive image
Ngay sau Kỳ họp này, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp; các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời báo cáo kết quả Kỳ họp tới cử tri trong Tỉnh, tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; nghiên cứu, nắm bắt thực tế đời sống của nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan có liên quan giải quyết.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân dân tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019./.

 
VŨ HÙNG