Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Xem xét việc thực hiện Luật Trẻ em và pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em

Ngày đăng: 09/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thường trực HĐND huyện Tri Tôn vừa quyết định giám sát giám sát chuyên đề trước kỳ họp thứ 16 HĐND huyện. Theo đó, trong tháng 9/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện sẽ tiến hành khảo sát tại UBND xã Châu Lăng và Lương An Trà; giám sát UBND huyện.

Nội dung giám sát tập trung xem xét việc thực hiện Luật Trẻ em và pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em từ năm 2018 đến 06 tháng đầu năm 2019, trong đó: Tập trung đánh giá khái quát, đặc điểm tình hình chung về việc triển khai Luật Trẻ em trên địa bàn em từ năm 2018 đến 06 tháng đầu năm 2019; công  tác ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật Trẻ em; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trẻ em; công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em; việc thực hiện chế độ chính sách và giáo dục trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch cho trẻ em; việc thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu trẻ em trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; việc nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em…./.

Lê Thanh Dũng