Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 01/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 31/8/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp cuối năm 2020 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và một số vấn đề khác có liên quan. Cụ thể:

Responsive image
 

Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung xem xét, thảo luận đối với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

Xem xét, thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh như:

Phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2021; Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh năm 2021; Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020...

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2025; chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Quy định mức hỗ trợ 30% mệnh giá bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không bị thiếu hụt BHYT trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image
 

Giao biên chế công chức cho các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NQ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2021; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang…

Ngoài ra Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thảo luận đối với các báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020; kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2020; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh; kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh....

Qua đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị tất cả các nội dung tờ trình trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ra nghị quyết phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để khi Nghị quyết ban hành đảm bảo tính khả thi, đạt hiệu quả cao.

Theo kế hoạch, Kỳ họp được tổ chức trong 02 ngày tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2020./.

Vũ Hùng