Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Xem xét kết quả xây dựng các trường học đạt chuẩn Quốc gia

Ngày đăng: 25/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thường trực HĐND thành phố Long Xuyên vừa thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố.

Theo đó, HĐND sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2019; thông qua Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2021…

Ngoài ra, các ĐB sẽ nghe UBND thành phố báo cáo các chuyên đề: Kết quả xây dựng các trường học đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020; kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng; tiến độ triển khai thực hiện dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Long Xuyên; kết quả giải quyết những khó khăn, vướng mắc các khu dân cư chưa đủ thủ tục theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố; công tác quản lý và khai thác đất công trên địa bàn thành phố; tiến độ thực hiện kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 11/7/2016 của UBND thành phố về nâng cấp cải tạo, xây dựng mới và sắp xếp tổng thể hệ thống chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020; kết quả hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên; công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020.…Thường trực HĐND yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố, các phòng, ban có liên quan sớm chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức trong hai ngày 16 và 17/7/2020.

Lê Thanh Dũng