Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Xây dựng đời sống văn hóa là một nhiệm vụ trọng tâm của huyện Phú Tân

Ngày đăng: 21/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ban Chỉ đạo về việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Phú Tân vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020.

Responsive image
 

Theo đó, xác định xây dựng đời sống văn hóa là một nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ban chỉ đạo huyện triển khai quán triệt Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành, Quyết định của UBND tỉnh … và căn cứ tình hình thực tế địa phương xây dựng kế hoạch, củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo huyện, hướng dẫn củng cố Ban chỉ đạo xã, thị trấn và Ban vận động ấp; phân công thành viên thường xuyên xuống cơ sở hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót từng bước nâng cao chất lượng phong trào.

Phát động thi đua, lồng ghép Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”với xây dựng nông thôn mới, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, và các phong trào của Mặt trận, các đoàn thể, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; quan tâm những nhân tố điển hình, tiêu biểu để nhân rộng, phát huy truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng xã hội trong việc xây dựng nhân cách đạo đức, lối sống. 

Tập trung tuyên truyền, sâu rộng trong cán bộ công chức cơ quan, đơn vị, nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng lồng ghép các buổi sinh hoạt các chi, tổ hội kết quả: có 415 cuộc với 14.456 lượt người dự; Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước...Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thực tôn trọng pháp luật được nâng lên, dân chủ ngày mở rộng, được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Kết quả, Ban chỉ đạo các cấp đã phát động nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập trung sản xuât, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chương trình 3 giảm 3 tăng đạt 97,3%, 1 phải 5 giảm đạt 75,1%, tỷ lệ sản xuất giống đạt 6%. Cuối năm 2020 toàn huyện có 19 HTX với 2.586 thành viên; Mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao hiện nay trên địa bàn huyện có 15 nhà lưới tổng diện tích 14.500m2 đang hoạt động, chương trình mỗi xã 01 sản phẩm OCOP được hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh có 3/5 sản phẩm đạt 3 sao.  Nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả như: câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; mô hình liên kết chuỗi giá trị cánh đồng lớn, mô hình phụ nữ giúp nhau làm kinh tế; thanh niên lập nghiệp…

Triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tư vấn , giới thiệu giải quyết việc làm mới cho 4.080 lao động, đạt 102% kế hoạch, qua đó có việc làm tại huyện 650 người, tỉnh 755 người, ngoài tỉnh 2.645 người; có việc làm ở nước ngoài theo hợp đồng 30 người. Hoàn thành công tác chi hỗ trợ cho 03 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid -19 trong tháng 4/2020 với tổng số tiền là 2,427 tỷ đồng. Hỗ trợ vốn nhiều hộ gia đình đã đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng; hộ khá, giàu ngày càng nhiều, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,82%.

Ban chỉ đạo huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn xã, thị trấn tổ chức, kiểm tra, phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa trên cơ sở đăng ký từ đầu năm. Tổ chức 03 đoàn kiểm tra, kết quả: có 87/88 ấp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 98,86%; cơ quan, đơn vị thuộc xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa 134/138 chiếm 97,1%, chợ đạt chuẩn trật tự vệ sinh 09/09 chợ; Xây dựng cơ quan văn hóa ngành huyện, kết quả kiểm tra xét công nhận 58/60 cơ quan ngành huyện đạt chuẩn văn hóa, chiếm 96,66%, có 100% gia đình cán bộ, công chức đạt chuẩn gia đình văn hóa. Tiếp tục duy trì 12 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; ghi nhận 02 xã đạt chuẩn 02 năm chuẩn bị đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh Phúc Tra công nhận (Long Hòa và Phú Long), ghi nhận 01 xã văn hóa nông thôn mới năm thứ nhất (Phú Xuân) và 02 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (Phú Mỹ, Chợ Vàm); 

Phong trào tập luyện thể dục, thể thao ngày càng phát triển, thu hút nhiều thành phần tham gia luyện tập thường xuyên và tham dự các giải thể thao của tỉnh, nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, lễ hội văn hóa truyền thống… đạt nhiều thành tích cao. Toàn huyện có trên 150 sân bãi tập luyện thể thao các loại, trong đó có nhiều sân bãi của tư nhân đầu tư và quản lý,... số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 37,5%,  hộ gia đình thể thao đạt 39%. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, phong trào đờn ca tài tử”…được duy trì phát triển, có 71 câu lạc bộ hoạt động, phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, loại bỏ dần các hủ tục lạc hậu… Công tác quản lý văn hóa được tăng cường và xử lý kịp thời không để xảy ra điểm nóng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn.

Mạng lưới trường lớp tiếp tục được ổn định, đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học theo lộ trình trường chuẩn quốc gia, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới các xã theo lộ trình 2016-2020, đến nay có 23/67 trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia.

Các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện tốt, hệ thống y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư nâng cấp, phục vụ tốt hơn nhu cầu khám và điều trị bệnh cho người dân; Công tác phòng chống dịch, bệnh được giám sát và thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng tăng, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm 0,96%/ năm; trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 10,8%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,10% so dân số.

Ngay từ đầu năm xác định việc nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, nhất là nâng chất hộ gia đình văn hóa; quán triệt các văn bản, hướng dẫn trình tự thủ tục xét công nhận danh hiệu gia đình đạt chuẩn văn hóa đến các ngành, xã, thị trấn để thực hiện triển khai đăng ký ở từng địa bản ấp; xây dựng các biểu mẫu thống nhất đăng ký và họp xét. Kết quả có 42.433/54.304 hộ đăng ký gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 78,7%; qua kết quả họp xét cuối năm của các Ban chỉ đạo xã, thị trấn có 36.992/54.304 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm 87,2% so số hộ đăng ký, chiếm 68,1% so tổng số hộ toàn huyện. Qua đó phát hiện những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt nổi bật là phong trào xã hội từ thiện, đóng góp các quỹ “vì người nghèo" xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, mua xe chuyển bệnh, sửa chữa tuyến lộ giao thông, xây dựng cầu nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi xã hội...nhiều mô hình như treo đèn đường, hội thi kể chuyện và tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cất nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, nuôi con thành đạt...Ban chỉ đạo cũng đề xuất UBND huyện khen thưởng 30 tập thể, 110 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong phong trào. ...

Nhìn chung, trong năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các cấp ủy quan tâm đưa vào Nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện với quan điểm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa đặc biệt là nâng chất hộ gia đình văn hóa.

Sự phối hợp giữa các ngành, UBMTTQVN các đoàn thể tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân thực hiện các tiêu chí văn hóa, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, đoàn kết cộng đồng, phát huy dân chủ, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua các phong trào thi đua được sự đồng tình của nhân dân, ngày càng có nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, giải quyết được việc làm cho lao động, nhiều hộ gia đình cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Phong trào đã gắn kết với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có ý chí vươn lên trong của cuộc sống./.

HP- PT