Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo bình đẳng giới

Ngày đăng: 08/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Trong những năm qua, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức theo tinh thần Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020.

 

Theo đó, Văn phòng HĐND tỉnh đã quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động các văn bản có liên quan đến việc thực hiện các biện pháp bình đẳng giới và kế hoạch của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới.

Responsive image
 

Trong công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, công chức thực hiện đúng theo quy định và hướng dẫn của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới. Việc bổ nhiệm, bố trí, phân công công tác đối với nữ cán bộ, công chức bảo đảm đúng quy định, không phân biệt đối xử giữa nam và nữ ở cùng chức vụ, chức danh, vị trí việc làm; ưu tiên lựa chọn nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và trong quy hoạch chức vụ  đó. Từ năm 2016 đến nay, Văn phòng đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 04 cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng, trong đó cán bộ nữ là 03 người; đã tiếp nhận (qua thi tuyển công chức) được 08 người trong đó có 04 nữ.

Bên cạnh đó, luôn quan tâm bố trí, tạo điều kiện để nữ cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, ngoại ngữ, tin học... đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và yêu cầu, tiêu chuẩn của chức vụ, chức danh đảm nhiệm.

Hiện tại, Văn phòng có 10/25 nữ cán bộ, công chức, người lao động; trong đó, có 01 cán bộ nữ là chuyên viên chính; 01 nữ có trình độ thạc sỹ; 01 cán bộ nữ đang học thạc sỹ; 02 cán bộ nữ có trình độ cao cấp chính trị; 02 nữ có trình độ trung cấp chính trị, 01 đang học trung cấp chính trị. Ngoài ra, các cán bộ nữ còn được tham dự các lớp đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn như: nghiệp vụ kế toán, văn thư – lưu trữ , lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp... 100% cán bộ nữ của cơ quan được khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Cán bộ nữ trong cơ quan thường xuyên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc gia đình xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt cán bộ nam trong cơ quan luôn quan tâm ủng hộ và tích cực trao đổi kiến thức, kỹ năng sống, tâm lý đàn ông để cán bộ nữ hiểu và nhận thức đúng vai trò của mình trong gia đình và trong xã hội tạo động lực trong hoạt động bình đẳng giới trong cơ quan cũng như trong cộng đồng dân cư nơi gia đình sinh sống.

Việc lồng ghép các quy định nhằm thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới: Văn phòng đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành nghị quyết và giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang; trong đó, có nội dung chi hỗ trợ CBCC nữ khi tham gia đào tạo 20.000 đồng/người/ ngày. Tham gia xây dựng Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021 đảm bảo tỷ lệ nữ ứng cử.

Văn phòng đã thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức: Cán bộ nữ được bình đẳng trong mọi hoạt động của cơ quan, không có sự phân biệt. Hiện tại, văn phòng có 10/25 nữ cán bộ, công chức, người lao động. Trong đó: có 3/5 người tham gia cấp uỷ; 1/3 người tham gia Ban Chấp hành chi đoàn; 2/3 người tham gia Ban chấp hành công đoàn; 3/4 người là cán bộ quản lý trưởng, phó phòng.

Ở cương vị công tác nào, cán bộ nữ cũng là những hạt nhân tích cực đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của cơ quan. Quyền lợi của cán bộ nữ luôn được tôn trọng và bảo vệ. Cán bộ công chức nữ được tham gia các khóa đào tạo chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; các chế độ BHYT, BHXH được thực hiện đầy đủ; 100% gia đình cán bộ công chức trong cơ quan không có hiện tượng bạo lực gia đình, không có các tệ nạn xã hội./.

Vũ Hùng