Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí

Ngày đăng: 09/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 03-9, Văn phòng UBND tỉnh có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Quyết định 1321/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Theo đó, mục tiêu lập quy hoạch nhằm tổ chức, sắp xếp hợp lý mạng lưới các cơ quan báo chí, thông tin điện tử, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại (TTĐN) chú trọng hiệu quả hoạt động, đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức, ứng dụng công nghệ mới, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, phát triển nguồn nhân lực. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, nhu cầu thông tin của người dân, bảo đảm an ninh quốc phòng; theo kịp khả năng và trình độ phát triển thông tin của các nước trong khu vực và quốc tế. Đồng thời góp phần khắc phục thiếu sót, những bất cập do các quy hoạch cũ và lịch sử để lại.

Đối tượng quy hoạch gồm các lĩnh vực báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử); xuất bản (xuất bản, in, phát hành); thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở.

Nội dung quy hoạch tập trung vào đánh giá thực trạng phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại. Trong đó, cần đánh giá thực trạng và sự phù hợp về phân bố, sử dụng không gian của ngành; đánh giá sự liên kết giữa ba lĩnh vực: xuất bản - in - phát hành trên địa bàn cả nước và vùng lãnh thổ; đánh giá sự liên kết giữa mạng lưới báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại với các ngành, lĩnh vực khác; dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại. Các kịch bản phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trong thời kỳ quy hoạch; Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại quốc gia trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phương án phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ….

Tin HY

Nguồn CV số 4354/VPUBND-KGVX ngày 03/9/2020