Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020 – 2021

Ngày đăng: 05/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chính sách bảo hiểm y tế nói chung, bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên nói riêng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế của tỉnh.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt 99,16% so với học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế. Kết quả này không đạt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. Hiện nay còn gần 2%, tương đương khoảng 3.100 em học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế, làm ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc sức khỏe cho các em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Có nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan dẫn đến số lượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt chỉ tiêu theo lộ trình do Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. 

Để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng của các em học sinh, sinh viên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau: 

Sở Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong năm học 2020 - 2021, thực hiện đạt 100%. Phối hợp với các ngành Bảo hiểm xã hội, Y tế và các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh theo quy định của Luật bảo hiểm y tế; chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện nộp hồ sơ, số tiền thu của học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế qua hệ thống Bưu điện để nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo quy định. Hàng năm, tổ chức tổng kết đánh giá công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên để làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng. 

Sở Y tế chỉ đạo các Cơ sở khám chữa bệnh tăng cường chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về khám chữa bệnh và quản lý bảo hiểm y tế. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cho Trạm y tế xã, phường, thị trấn phối hợp các tổ chức có liên quan tại địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh về chính sách, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo củng cố và phát triển y tế trường học theo quy định của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học, thực hiện tốt công tác khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên đầu cấp. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm y tế đối với phụ huynh và học sinh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm phát triển đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Phối hợp với Bưu điện tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội, Bưu điện các huyện, thị, thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021 qua hệ thống Bưu điện. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, chính quyền các xã, phường, thị trấn, các trường học trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh, sinh viên hiểu rõ lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời đề ra các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn. Cung cấp kịp thời các ấn phẩm tuyên truyền, xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện, phát động thi đua, khen thưởng các đơn vị làm tốt công tác vận động; thực hiện tốt công tác thu và phát hành thẻ bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế. 

Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ 30% kinh phí đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên để đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm y tế cho các em theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Thanh quyết toán đầy đủ nguồn kinh phí hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế. 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; kịp thời nêu gương các đơn vị, trường học thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế. 

Tỉnh đoàn An Giang có biện pháp tuyên truyền, vận động đoàn viên, học sinh, sinh viên tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế, vận động tương trợ trong thanh niên học sinh, sinh viên như mua thẻ bảo hiểm y tế tặng bạn nghèo v.v…tạo thành phong trào sôi nổi, thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ. 

Bưu điện tỉnh An Giang có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Bưu điện huyện, thị, thành phố phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện quy trình thu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên qua hệ thống Bưu điện, cụ thể như sau: Hàng ngày nhân viên Bưu điện có trách nhiệm đến các trường học nhận hồ sơ, số tiền thu của học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế do trường học thu, cấp biên lai thu tiền; tra cứu, cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý thu (được Bảo hiểm xã hội tỉnh phân cấp), cấp mã số bảo hiểm xã hội cho học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; lập danh sách Mẫu D03-TS, Mẫu D05-TS và nộp hồ sơ, số tiền thu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, số tiền thu bảo hiểm y tế của trường học; nhận và trả thẻ bảo hiểm y tế cho các trường học trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội để phát cho học sinh, sinh viên tham gia; nhận và thanh toán đủ tiền thù lao vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế cho các trường học theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong thời gian học sinh, sinh viên đăng ký tham gia bảo hiểm y tế nhưng chưa đến ngày cấp thẻ bảo hiểm y tế mà có nhu cầu khám, chữa bệnh thì ngành Bưu điện có tránh nhiệm phối hợp với nhà trường, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho học sinh, sinh viên, đảm bảo quyền lợi cho các em theo quy định. 

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế kỹ thuật An Giang, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang: Thực hiện tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn; tập trung công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là y tế học sinh, sinh viên, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để thực hiện lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá và triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh, qua đó tuyên dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền,vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn. Chỉ đạo các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách bảo hiểm y tế, đề ra cơ chế, giải pháp thực hiện; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại địa phương./.

Nguồn: CV số 812/UBND-KGVX ngày 4/8/2020 của UBND tỉnh
Tin: Thành Nhơn