Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

Ngày đăng: 27/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT về công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Responsive image
 

Theo kế hoạch, nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; phân tích, làm rõ bản chất Nhà nước ta là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền dân chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp 2013, Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương; những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước; tuyên truyền về vai trò, vị trí của Quốc hội khoá XV trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế trong thòi kỳ đổi mới.

Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu ITĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật.

Tuyên truyền để mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biếu có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông tin, tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với nhân dân các nước trên thế giới biết được thể thức và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch.

Thông tin về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện để cử tri bỏ phiếu thuận lợi.

Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân. 

Tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, Hội dồng nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bộ Thông tin và Truyền thông đền ghị Sở Thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Xây dựng kế hoạch tổ chức và chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, Phòng Văn hóa - Thông tin, hệ thống đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, văn hóa vùng, miền, địa phương; tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã, trên các trạm tin, bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương. 

Báo cáo kết quả thông tin, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/6/2021 (qua Cục Báo chí) để tổng họp báo cáo.

Đối với các cơ quan báo chí: Triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng kế hoạch đã ban hành; tận dụng tối đa ưu thế công nghệ thông tin trong công tác truyền thông. Sử dụng đa dạng các hình thức, thể loại báo chí (phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự, ...) để thông tin toàn diện các vấn đề, nội dung liên quan, trong đó tập trung giới thiệu về một số nội dung, như: Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật; danh sách các ứng cử viên và tiểu sử của người ứng cử; ý kiến cử tri, người ứng cử; thông cáo báo chí về diễn biến, kết quả bầu cử...

Các Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình để thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan; chủ động sắp xếp, bố trí thời gian, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp từng giai đoạn, bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền.

Các báo điện tử, báo in, tạp chí in, tạp chí điện tử: Xây dựng và duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục; xuất bản các chuyên đề tuyên truyền; xuất bản phụ trương, đặc san về cuộc bầu cử.

Tuân thủ yêu cầu và nội dung tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của các cơ quan chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin.

Các cơ quan báo chí của địa phương có trách nhiệm đưa tin về hội nghị tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và việc vận động bầu cử ở địa phương…

Hệ thống thông tin cơ sở: Tổ chức biên tập lại nội dung thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với từng vùng miền, địa phương mình; đăng, phát nội dung thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử qua hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn vào thời điểm thích họp...; tuyên truyền thông qua hình thức cổ động trực quan.

Về thời gian và tiến độ thông tin tuyên truyền như sau:

Đợt 1 (từ 15/01/20201 đến 15/3/2021):

Các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và hệ thống thông tin cơ sở thông tin, tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các văn bản, quy định pháp luật liên quan với các hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với mỗi địa phương, vùng miền.

Tổ chức tập huấn và cung cấp thông tin cho phóng viên biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở của các địa phương về bầu cử.

Kiểm tra một số địa phương về tình hình triển khai kế hoạch, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Đợt 2 (từ 16/3/2021 đến 23/5/2021):

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin tư liệu tổng hợp các số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XIV.

Đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử.

Ngày trước ngày bầu cử (23/5/2021), tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất. Cao điểm ngày bầu cử 23/5/2021 với nội dung chính như: Thông tin về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử ở các địa phương, dư luận trong nước và quốc tế.

Các doanh nghiệp viễn thông di động thực hiện việc nhắn tin tới các thuê bao điện thoại di động trên toàn quốc về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021.

Đợt 3 (từ 24/5/2021 đến 10/6/2021): Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổ chức họp báo tại địa phương về kết quả cuộc bầu cử; tổ chức hội nghị tổg kết công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Xây dựng báo cáo tổng kết về công tác thông tin, tuyên truyền bàu cử.

Vũ Hùng