Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 diễn ra từ 01/10 đến 07/10

Ngày đăng: 01/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 30-9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

Việc tổ chức Tuần lễ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động thuộc ngành giáo dục và Nhân dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân.

Responsive image

Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 được diễn ra từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”, trong đó Lễ phát động được tổ chức vào ngày 01/10/2020.

Các hoạt động của Tuần lễ thực hiện theo hình thức, nội dung phù hợp, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó cần tập trung vào tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber, ...) về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời, cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục và những nơi công cộng; có thể tổ chức các đoàn xe tuyên truyền lưu động về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ.

Lựa chọn một đơn vị trường học hoặc trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện để tổ chức Lễ khai mạc, phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 có sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hoá (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa,…), các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn địa phương.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, quản lý giáo dục; sử dụng phần mềm quản lí thư viện để phục vụ hiệu quả nhu cầu khai thác thông tin trong môi trường số; tăng cường đầu sách; tăng cường tuyên truyền giới thiệu sách bằng nhiều hình thức.

 Triển khai các chương trình học tập trực tuyến qua Internet và trên truyền hình. Tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng, trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị. 

Khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học…, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

 Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa; các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet an toàn, hiệu quả. 

Khuyến khích các thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của trung tâm học tập cộng đồng trong cùng một khu vực cộng đồng dân cư hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực...; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau. 

Phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị; đa dạng hoá các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ… góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hoá học tập suốt đời cho các cộng đồng dân cư trong khu vực.

Trong Tuần lễ, các trung tập học tập cộng đồng chủ động phối hợp với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở ngoại ngữ - tin học, các trường Trung cấp nghề trên địa bàn… tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn như: dạy nghề cho lao động nông thôn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; phổ biến kiến thức khoa học, pháp luật cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và người lao động; tổ chức các lớp xóa mù chữ, phổ biến khoa học kỹ thuật cho mọi người… 

Tin HY
Nguồn
KH số 597/KH-UBND ngày 30/9/2020