Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Từ ngày 27/7 đến ngày 03/8/2020, tiếp xúc cử tri ba cấp trên địa bàn huyện Thoại Sơn

Ngày đăng: 23/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn vừa thông báo lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND ba cấp sau kỳ họp HĐND giữa năm 2020.

Responsive image

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh tại xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

Theo lịch từ ngày 27/7 đến ngày 03/8/2020, đại biểu HĐND ba cấp huyện Thoại Sơn sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp 6 tháng đầu năm 2020 của HĐND ba cấp và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh trước kỳ họp HĐND giữa năm, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại lần tiếp xúc này. Mỗi xã, thị trấn tổ chức một điểm tiếp xúc cho đại biểu HĐND ba cấp, số lượng cử tri tham dự từ 60 người trở lên.

Thường trực HĐND xã, thị trấn có trách nhiệm kết hợp với UBMTTQVN xã, thị trấn chịu trách nhiệm chuẩn bị chương trình, địa điểm, thành phần cử tri được mời tham dự; phân công cán bộ viết biên bản tổng hợp ý kiến cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện ngay sau khi kết thúc buổi tiếp xúc.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp, gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để tổng hợp, trình tại kỳ họp HĐND tỉnh./.

                                                                                                   Lê Ngọc