Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Phước Nghĩa trả lời chất vấn về công tác tổ chức cưỡng chế thi hành án

Ngày đăng: 04/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 04/12/2020, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh với nội dung: “Hiện nay trên địa bàn tỉnh có bao nhiêu trường hợp người trúng đấu giá nhưng chưa được nhận tài sản? Đề nghị cho biết thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong công tác tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian qua.

Responsive image

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Phước Nghĩa trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, khóa IX

Vấn đề này, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Phước Nghĩa trả lời như sau:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 14 việc chưa giao tài sản cho người trúng đấu, cụ thể như sau:

Có 05 việc đã chuyển Kế hoạch cưỡng chế qua Công an huyện (Châu Đốc 01, Tân Châu 01, An Phú 02 và Châu Phú 01); và 01 việc đã chuyển Kế hoạch cưỡng chế qua Phòng PC 10 – Công an tỉnh (hiện nay đang chờ kết quả phối hợp từ lực lượng bảo vệ cưỡng chế của ngành Công an).

Có 08 việc rơi vào các trường hợp đang thỏa thuận, vận động giao tài sản, xin ý kiến Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện và đang giải quyết khiếu nại liên quan đến việc bán đấu giá tài sản.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Phước Nghĩa cho biết, về cơ sở pháp lý, có nhiều quy định chi tiết, cụ thể trong công tác chỉ đạo, phối hợp cưỡng chế thi hành án dân sự, cụ thể như: Thông tư số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/03/2012 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an quy định cụ thể việc phối hợp bảo bvệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về hoạt động, vai trò của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự trong việc chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc tổ chức cưỡng chế.

Trong thời gian qua, Ngành Thi hành án dân sự luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc từ Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và huyện trong công tác thi hành án dân sự. Chất lượng công tác dân vận trong thi hành án dân sự ngày càng được chú trọng và nâng cao.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự vẫn chưa thật sự được quan tâm đúng mức; còn nặng về vấn đề an sinh xã hội cho người phải thi hành án, mặc dù ngành thi hành án đã phối hợp với các ban ngành, cấp cơ sở vận động, thuyết phục rất nhiều lần.

Responsive image
Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang phối hợp trả lời chất vấn

 

Đối với ngành Công an, công tác phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự được thực hiện rất hiệu quả. Tuy nhiên, một số địa phương còn chậm trong việc xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế. Một số huyện còn phụ thuộc vào kết quả phê duyệt Kế hoạch cưỡng chế của Ban giám đốc Công an tỉnh, dẫn đến có nhiều vụ việc tiến độ phối hợp tổ chức cưỡng chế giao tài sản còn rất chậm.

Đối với đương sự, tình trạng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kéo dài vụ việc diễn ra khá phổ biến hiện nay.

Về giải pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh kiến nghị Ban giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Phòng PC 10, và Công an huyện thực hiện tốt công tác phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/03/2012 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phối hợp cưỡng chế trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh thống nhất ký quy chế phối hợp trong cưỡng chế thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh (Quy chế do Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng dự thảo lấy ý kiến ngành Công an và Viện Kiểm sát)./.

Vũ Hùng – Trung Cang