Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Triệu tập kỳ họp thứ 19 tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 02/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thường trực Hội đồng nhân dân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 19 tổng kết hoạt động HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Responsive image
 

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung thảo luận và xem xét Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo tổng kết hoạt động của các Ban HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo tổng kết hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo tổng kết hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh 2016 - 2021.

Xem xét thông qua một số nội dung trình tại kỳ họp như: Quy định một số mức chi phục vụ cho công tác bầu cử; thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh.

Responsive image
 

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng công bố quyết định khen thưởng bằng khen của UBND tỉnh đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kỳ họp được tiến hành vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Vũ Hùng