Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Ngày đăng: 02/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 01-7, UBND tỉnh có công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ.

Theo đó, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tham mưu UBND tỉnh phản ánh, kiến nghị với các bộ, ngành về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; nghiên cứu, góp ý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi lấy ý kiến.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông và đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân; huy động sự tham gia tích cực của hiệp hội doanh nghiệp tích cực phản ánh, kiến nghị, góp ý về các dự thảo văn bản và văn bản đang có hiệu lực thi hành lên Cổng dịch vụ công Quốc gia để tăng tính phản biện của doanh nghiệp, người dân về các quy định pháp luật, qua đó nâng cao chất lượng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Đồng thời, là đầu mối theo dõi, đôn đốc, nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh tổng hợp, thông tin cho Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) để phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Tin HY
Nguồn CV số 692/UBND-TH ngày 01/7/2020