Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai thực hiện các giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 07/01/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã có văn bản về việc triển khai thực hiện các giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Nhằm đảm bảo đúng lộ trình 100% các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, thực hiện giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước trong năm 2020.

Theo đó, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND huyện, thị, thành rà soát đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc, để chỉ đạo tham gia và thực hiện giao dịch qua điện tử với Kho bạc Nhà nước.

Các đơn vị chưa đăng ký giao dịch điện tử với kho bạc Nhà nước, tiến hành các thủ tục đăng ký, để kho bạc Nhà nước cấp tài khoản đăng nhập Trang thông tin dịch vụ công của kho bạc Nhà nước và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của kho bạc Nhà nước. 

Các đơn vị đã được cấp Chứng thư số chuyên dùng còn hiệu lực, sử dụng chứng thư số này, để thực hiện các giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến của kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện. 

 Đối với các cơ quan nhà nước chưa được cấp hoặc Chứng thư số chuyên dùng hết hiệu lực, cần liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông (Thông qua Trung tâm Tin học), để đăng ký cấp mới hoặc gia hạn.

 Kho Bạc Nhà nước tỉnh rà soát, kiến nghị để nâng cấp hệ thống, nhằm đảm bảo giao dịch thông suốt, an toàn dữ liệu vào giờ cao điểm.

Các đơn vị rà soát điều kiện tham gia giao dịch điện tử với kho bạc Nhà nước, theo hướng dẫn tại Thông tin số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2/2017 của Bộ Tài chính, để có kiến nghị, đề xuất mua sắm bổ sung các trang thiết bị.

Kho bạc Nhà nước tỉnh xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị đăng ký mới hoặc cấp lại tài khoản thực hiện giao dịch điện tử với kho bạc Nhà nước. 

 Định kỳ, đột xuất Kho bạc Nhà nước tỉnh báo cáo UBND tỉnh, về tham gia thực hiện giao dịch điện tử của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các khó khăn vướng mắc, để UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ../

Nguồn từ Văn bản số 09/UBND-TH ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh
Văn Dũng