Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Ngày đăng: 27/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 26-5, Sở Lao động - Thương binh và xã hội vừa có công văn gởi đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Responsive image

(Ảnh minh họa)

Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 được phát động với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”, triển khai từ ngày 01/6 đến 30/6/2020 trên địa bàn toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội tiếp tục chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, dành sự quan tâm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng những gì tốt đẹp nhất.

Tăng cường truyền thông - tư vấn kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho trẻ em, đặc biệt kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, tư vấn, hướng dẫn vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng, chống bạo lực, xâm hại và tai nạn, thương tích cho trẻ; Triển khai tháng hành động với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, bổ ích, vui tươi, lành mạnh, tránh hình thức, lãnh phí; đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh; Chú trọng tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu của trẻ em, vì lợi ích của trẻ em, nhất là trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Sở Lao động – Thương binh và xã hội là cơ quan chủ trì, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em, trong đó tập trung vào tổ chức phổ biến tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi người dân về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, bóc lột sức lao động, rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong dịp hè. Tiếp tục phổ biến sâu rộng đến tất cả các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh  về Luật trẻ em năm 2016 và các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Rà soát việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và của tỉnh liên quan tới công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; Tăng cường hỗ trợ pháp lý bảo đảm mọi trường hợp trẻ em có vướng mắc đến pháp luật đều được tiếp cận và trợ giúp pháp lý với chất lượng tốt nhất; Tổ chức và chỉ đạo công tác đăng ký khai sinh lưu động, bảo đảm mọi trẻ em đều có khai sinh.

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện và phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ của mình; lựa chọn các vấn đề ưu tiên trong công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em để tập trung giải quyết; tổ chức tốt các hoạt động cho trẻ em tại cơ quan, đơn vị mình một cách thiết thực, bổ ích, đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội có kế hoạch cụ thể, việc làm thiết thực về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tập trung vào chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em” trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, chú trọng việc chỉ đạo các trường học tổ chức bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại xã, phường, thị trấn, cộng đồng dân cư; tổ chức vui chơi; giải trí; tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước. An toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích để trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh; Phát động đợt vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp và chi hỗ trợ cho trẻ em theo 4 chương trình mục tiêu của Quỹ đảm bảo đúng đối tượng, đúng Điều lệ Quỹ và các quy định tài chính hiện hành; Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 thiết thực, an toàn và bổ ích… ./.

Tin HY
Nguồn: CV số 1167/HD-SLĐTBXH ngày 26/5/2020