Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh

Ngày đăng: 12/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 09/10/2020, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các mặt công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Chí Thành, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Về phía Công an tỉnh có Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh; Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh) thời gian qua đã kịp thời tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những cán bộ, đảng viên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, quan điểm trái đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học…đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảnh viên và quần chúng nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên để phòng ngừa, cảnh giác với âm mưu, phá hoại của các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Bên cạnh đó đã huy động lực lượng, cộng tác viên viết tin, bài tuyên truyền, phản tuyên truyền các thông tin xấu, độc trên không gian mạng nhằm tạo sức lan tỏa, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 cùng cấp thực hiện có hiệu quả, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Tiến hành rà soát, xác minh địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, có hướng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, vi phạm quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và thông tin trên không gian mạng. Đồng thời chủ động tuyên truyền các thông tin chính thống, tích cực, người tốt, việc tốt, tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin tích cực, ngăn ngừa sự tác động tiêu cực đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước thềm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Quỳnh Như – Tiến Tầm