Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai công tác Tư pháp tỉnh An Giang năm 2021

Ngày đăng: 18/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 15-1, Sở Tư pháp tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025. Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Thanh Sơn chủ trì.

Responsive image

 Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm ngành Tư pháp, tập trung xây dựng, thẩm định kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; thực hiện hiệu quả công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường Nhà nước, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng... Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả và cải cách hành chính.

Năm 2020, Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo chương trình của Bộ Tư pháp đạt nhiều kết quả nổi bật, được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Tư pháp. Công tác chỉ đạo điều hành kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật giúp tỉnh cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý kinh tế-xã hội; thực hiện tốt đổi mới công tác pháp chế, công tác quản  lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác bổ trợ tư pháp được triển khai đồng bộ. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đều vượt chỉ tiêu được giao. Công tác thanh tra ngành Tư pháp đã kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân hành nghề vi phạm trong lĩnh vực công chứng, chứng thực. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh góp phần vào thành tích chung của tỉnh.

Responsive image

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Thanh Sơn trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 2 cá nhân đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp Việt Nam

Dịp này, Bộ Tư pháp tặng 2 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 2 cá nhân đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp Việt Nam./.

Hạnh Châu