Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tri Tôn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày đăng: 25/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 23/1/2021, UBND huyện Tri Tôn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu được nghe một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác bầu cử như  chỉ thị 02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị 80/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, Nghị quyết 1186/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử HĐND các cấp, việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử. Nghị quyết liên tịch 09/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, hướng dẫn 36/2021  của Ban tổ chức Trung ương về công tác nhân sự,…..

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Quang Liêm Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện yêu cầu các xã thị trấn sớm thành lập ủy Ban bầu cử, ban, tổ bầu cử. tiến hành rà sót, cơ cấu và viết tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu HĐND xã. Phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc thực hiện đúng các bước hiệp thương lựa chọn người ứng cử. Lập và công bố danh sách trước bầu cử 25 ngày. Lưu ý cơ cấu  số đại biểu tái cử phải đảm bảo trên 30%, số đại biểu nữ ứng cử phải đảm bảo trên 35% và trúng cử đảm bảo  trên 30%. Số lượng đại biểu các xã được bầu tối thiểu là 22 đại biểu đối với xã Vĩnh Phước và Lê Trì, tối đa là 30 đại biểu đối với thị trấn Tri Tôn và Ba Chúc. Người ứng cử phải có số dư 2/3. Đối với HĐND huyện sẽ hiệp thương giới thiệu 70 người để chọn 59 ứng cử viên và bầu 35 đại biểu HĐND. Các xã thị trấn sớm tiến hành điều tra, rà sót lập danh sách tổng hợp danh sách cử tri và niêm yết  trước bầu cử 40 ngày. Quan tâm giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử. Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu mục đích ý nghĩa và tham gia bầu cử đông, đủ, sớm vào ngày chủ nhật 23/5/2021./.

Châu Phong