Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tri Tôn họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đóng góp văn kiện đại hội Đảng

Ngày đăng: 23/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 22/7/2020, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tri Tôn tổ chức họp đóng góp văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đa số các đại biểu đều thống nhất với phần đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, giải pháp và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Ngoài ra các đại biểu còn tham gia đóng góp nhiều ý kiến như cần dự báo tình hình đối với 7 chỉ tiêu chưa đạt được để nhiệm kỳ mới có giải pháp thích đáng. Cần có giải pháp quy hoạch để An Giang trở thành vùng kinh tế trọng điểm thời gian tới, cũng như giải pháp để thu ngân sách đạt chỉ tiêu 41 nghìn tỷ đồng. Đề nghị Tỉnh ủy quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, huyện biên giới, xã anh hùng, đầu tư nguồn lực xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao để khai thác hiệu quả sản xuất, nâng cao đời sống người dân vùng núi. Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng. Cần nêu cụ thể quy hoạch phát triển du lịch để đầu tư thời gian tới. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác tổ chức cán bộ để nhiệm kỳ tới thực hiện.

Một số ý kiến liên quan đến phát triển đô thị, khoa học công nghệ, chính quyền điện tử, chính quyền số. Bổ sung phần đánh giá kết quả đạt được là chuyển giao trường đại học An Giang về đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Chỉnh sửa một số từ ngữ trong báo cáo cho phù hợp hơn… .

Đồng chí Cao Quang Liêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận tất cả các ý kiến và tổng hợp gửi về văn phòng Tỉnh ủy. Đồng thời yêu cầu từng thành viên tiếp tục nghiên cứu các văn kiện của trung ương, tỉnh, huyện để tiếp tục có ý kiến đóng góp trong đợt thảo luận tại đại hội đảng bộ huyện thời gian tới./.

Châu Phong