Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Tịnh Biên giám sát một số nội dung quan trọng trong năm 2020

Ngày đăng: 21/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 18/02/2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Tịnh Biên đã có kế hoạch giám sát năm 2020. Nhằm giám sát công tác triển khai thực hiện việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; tình hình thực hiện nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của HĐND, UBND cấp trên theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và pháp luật quy định.

Theo đó trong năm 2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Tịnh Biên tập trung giám sát các nội dung sau:

Tình hình thực hiện các tiêu chí đô thị của huyện theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Giám sát UBND huyện về thực hiện các kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại báo cáo số 02/BC-TĐB, ngày 12/9/2019 về Kết quả giám sát của Tổ đại biểu đối với UBND huyện về công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn huyện. Giám sát Ủy ban nhân dân huyện về việc giữ chuẩn đối với các xã đã được công nhận xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Tịnh Biên và công tác cải cách thủ tục hành chính.

Thông qua giám sát nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, chính quyền các cấp, qua đó để có cơ sở phân tích làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm; kiến nghị những giải pháp thực hiện sắp tới./.

Vũ Hùng