Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Ngày đăng: 07/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 5-5, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Responsive image

Ảnh minh họa

Theo đó, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở các cấp công đoàn; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Các hoạt động được tổ chức bằng nhiều hình thức, bao gồm: Phát động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”… nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn An Giang, chào mừng các ngày kỷ niệm và sự kiện lớn trong năm 2020, gắn với chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. 

Tổ chức truyền thông về kỷ niệm kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020. Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử, Facebook Công đoàn An Giang về những câu chuyện, gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phối hợp Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang xây dựng chuyên mục “Lao động và Công đoàn” về gương công nhân lao động tiêu biểu trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mô hình hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên.

Giới thiệu video clip phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các gương điển hình tiêu biểu, các hoạt động chăm lo cho người lao động; các bài viết, các sản phẩm đồ họa thông tin nhằm tạo hiệu ứng, sức lan tỏa trong công nhân viên chức lao động.

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu kết hợp sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Nguồn: Kế hoạch số 258/KH-LĐLĐ, ngày 05/5/2020
Ngọc Dựng