Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tiêu chuẩn về tuổi đại biểu HĐND chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng: 25/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 20/01/2021, Ban Tổ chức trung ương ban hành Hướng dẫn 36-HD/BTCTW năm 2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tiêu chuẩn về độ tuổi của HĐND chuyên trách được quy định như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức phải đủ tuổi tham gia 02 nhiệm kỳ HĐND trở lên hoặc ít nhất trọn một nhiệm kỳ; nam sinh từ tháng 02/1966, nữ sinh từ tháng 01/1971 trở lại đây.

Nhân sự tái cử đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính từ tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây và sẽ nghỉ hưu khi đến tuổi theo BLLĐ 2019.

Người ứng cử đại biểu HĐND là cán bộ Quân đội, Công an thì tính theo quy định tại Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

+ Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

Cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Nghị định 53/2015/NĐ-CP thì tính tuổi công tác như nam, ứng cử lần đầu sinh từ tháng 01/1966, tái cử sinh từ tháng 7/1963 trở lại đây và sẽ nghỉ hưu khi đến tuổi theo quy định./.

Gia Bảo