Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 21/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan và thực hiện nghiêm ngặt việc khai báo y tế; cách ly và theo dõi y tế sau cách ly (đủ ít nhất 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh) đối với tất cả những người nhập cảnh.

Đó là một trong những chỉ đạo nhằm tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Công văn số 8627/VPCP-KGVX ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 21/10, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành công văn 1105/UBND-KGVX, về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020, Công văn số 988/UBND-KGVX ngày 18 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan. 

Thực hiện nghiêm ngặt việc khai báo y tế; cách ly và theo dõi y tế sau cách ly (đủ ít nhất 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh) đối với tất cả những người nhập cảnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, các Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi trong tỉnh thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch. Kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn.

Sở Y tế, các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở (trước hết là các trường học và cơ sở lưu trú) thực hiện nghiêm các hướng dẫn và cập nhật trên hệ thống Bản đồ chống dịch COVID-19. Kiên quyết xử lý các cơ sở không đảm bảo an toàn. 

Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, cập nhật các hướng dẫn phòng, chống dịch đối với trường học, cơ sở lưu trú, giao thông công cộng, nhà máy, công sở v.v. cho phù hợp với tình hình mới. 

Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thúc đẩy tiến độ triển khai khám chữa bệnh từ xa và đăng ký khám bệnh qua mạng. /.

Tải về: Công văn 1105/UBND-KGVX


BBT