Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 04/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 05 về thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng; tổ chức sinh hoạt thường xuyên nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó quan tâm lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá để thực hiện… Đồng thời, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải nêu gương trong việc đăng ký thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tiếp tục đổi mới và tăng cường tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tổ chức tổng kết Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020-2021. Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Minh Khôi