Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 17/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11/12/2019; có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2019 và thay thế Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image

Việc thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm mục đích quy định đầy đủ giá các loại đất phù hợp với điều kiện của tỉnh và khung giá đất do Chính phủ ban hành. Từng bước xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu giá đất đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

VŨ HÙNG