Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thống nhất ban hành kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp

Ngày đăng: 27/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 25/3/2020, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp năm 2020.

Theo kế hoạch sẽ tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở; Tổ chức 01 cuộc đối thoại về chính sách, pháp luật có liên quan đến phụ nữ và trẻ em; Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật cho hội viên, phụ nữ; Tổ chức Hội thi “Kỹ năng tuyên truyền pháp luật và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ” năm 2020.

Theo yêu cầu, hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên với các hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; Hoạt động phối hợp đúng chức năng, nhiệm vụ của các bên; lồng ghép hiệu quả nội dung chương trình phối hợp vào các Chương trình, Đề án đang triển khai có liên quan để tăng cường nguồn lực hỗ trợ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở; Công tác tổ chức các lớp tập huấn phải đảm bảo đúng đối tượng và tiến độ thời gian, sau lớp tập huấn học viên phải nắm bắt được những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật được giới thiệu để về địa phương vận dụng vào công tác thực tiễn.

Qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm tăng cường sự phối hợp, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của phụ nữ, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy việc thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên, phụ nữ; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoặc là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên đáp ứng yêu cầu công tác./.

Vũ Hùng