Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông cáo về kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 01/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 03/12 đến 04/12/2020 tại Hội trường UBND tỉnh, để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

* Nội dung chương trình kỳ họp như sau:

1. Ngày 03 tháng 12 năm 2020

Buổi sáng:

- Khai mạc kỳ họp.

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Thông báo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18 của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thông qua các tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.

Buổi chiều: 

- Tiếp tục thông qua các tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

- Thường trực HĐND tỉnh trình bày Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

- Công tác nhân sự HĐND tỉnh, thông qua các tờ trình về việc:  

+ Bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX.

+ Bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa IX.

+ Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra. 

+ Tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả.

+ Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

+ Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Thảo luận Tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ngày 04 tháng 12 năm 2020

Buổi sáng:

- Thư ký kỳ họp, thừa ủy quyền Chủ tọa báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp.

- Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp&PTNT tỉnh; Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh An Giang; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Thi hành án dân sự tỉnh và Công ty Cổ phần Điện nước An Giang; Cục Quản lý thị trường.

Buổi chiều:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi và nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm khi tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những vấn đề có liên quan đến trả lời chất vấn của Giám đốc các sở, ngành.

- Chủ tọa kỳ họp đánh giá kết quả phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thông qua các nghị quyết kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh.   

- Phát biểu bế mạc kỳ họp và chào cờ bế mạc./.

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh