Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 25/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 19/02/2021, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã tổ chức họp để cho ý kiến về một só vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị có liên quan và ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kết luận một số dung sau:

Thứ nhất, việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, bình đẳng, đúng các quy định pháp luật, an toàn, tiết kiệm, chu đáo từng phần việc cụ thể, nhất là về công tác nhân sự và tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử, tránh để xảy ra sai sót nhằm ngăn ngừa các phần tử cơ hội xuyên tạc, kích động.

Thứ hai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để phát huy hiệu quả tuyên truyền và tạo sự lan tỏa tích cực, rộng rãi trong toàn xã hội.

Thứ ba, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó, chú trọng chất lượng, cơ cấu và bảo vệ chính trị nội bộ, để hạn chế thấp nhất việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử.

Thứ tư, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương có kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn; kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lí những vấn đề phát sinh, đột xuất.

Nắm chắc số lượng cử tri trên địa bàn để đảm bảo tỉ lệ cử tri đi bầu cử đúng quy định.

Chủ động phân bổ kinh phí phù hợp, chặt chẽ và đảm bảo theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí các điểm tiếp xúc cử tri, điểm bầu cử, trong đó, phải tuyệt đối đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tích cực của cử tri tham gia bầu cử; hạn chế tối đa việc bỏ phiếu thay, bỏ phiếu không nghiêm túc.

Thứ năm, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh chủ động bám sát địa bàn, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại địa bàn./.

Vũ Hùng