Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thị xã Tân Châu hoàn thành thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 89 hộ người có công và 06 hộ nghèo

Ngày đăng: 25/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 03/03/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh số hộ và phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang, Tân Châu đã triển khai xây dựng nhà ở và hoàn thành đưa vào sử dụng cho 89/89 hộ người có công, bao gồm: cất mới 41 hộ; sửa chữa 48 hộ, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch.

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 08 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang, đợt 1 năm 2020; Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 29/06/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh sách đối tượng và phân bổ nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg và triển khai hoàn thành Đề án trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang, Tân Châu cũng đã triển khai xây dựng được 06/07 nhà cho hộ nghèo, đạt tỷ lệ 85,7% kế hoạch.

Về phương thức xây dựng nhà ở, đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, hầu hết các hộ được hỗ trợ nhà ở đều tự tổ chức cất và tự sửa chữa. Về diện tích bình quân nhà ở được sửa chữa và xây mới từ 32m2/căn đến 120m2/căn, vốn xây dựng từ 20-50 triệu đồng/căn (sữa chữa), 50-140 triệu đồng/căn (cất mới), trong đó có sự đóng góp từ gia đình, dòng tộc (mức đóng góp của gia đình từ 05 triệu đến 90 triệu đồng). Còn đối với Chương  trình  hỗ  trợ  nhà  ở  cho  hộ  nghèo  theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hầu hết các hộ được hỗ trợ nhà ở trong đợt 1-2020 đều tự tổ chức cất. Về diện tích bình quân nhà ở được xây mới trong đợt 1-2020, từ 32m2/căn đến 120 m2/căn, vốn xây dựng từ 17 - 88 triệu đồng/căn, trong đó có sự đóng góp từ gia đình, dòng tộc (mức đóng góp của gia đình từ 07 triệu đến 78 triệu đồng).

Nhìn chung, hầu hết các cấp các ngành thị xã và UBND các xã, phường quan tâm, tạo điều kiện để việc thi công nhà ở cho gia đình người có công và nhà ở cho hộ nghèo được thực hiện thuận lợi. Công tác tuyên truyền luôn được thường xuyên, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh về chính sách nhà ở cho gia đình chính sách và nhà ở  cho  hộ  nghèo. Công tác quản lý về chất lượng được thường xuyên theo dõi tiến độ xây dựng nhà ở đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn 03 cứng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Qua việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho thấy sự quan tâm chú trọng của Đảng và nhà nước đối với đối tượng người có công với cách mạng và hộ nghèo từ đó không ngừng nâng cao, cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn thị xã./.

Thu Hằng