Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Ngày đăng: 29/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Đó là nội dung mà các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang phải thường xuyên thực hiện trong những ngày trước, trong và sau Tết, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Sở Tài chính đã có hướng dẫn triển khai việc thực hiện theo dõi diễn biến giá cả thị trường và việc thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ.

Theo đó, đối với công tác theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường nhất là các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, hàng thuộc diện bình ổn giá, các đơn vị kịp có những thông tin phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo tham mưu UBND tỉnh có chỉ đạo kịp thời các biện pháp bình ổn giá theo quy định. 

Các đơn vị đang làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện kiểm soát chặt chẽ các mức giá kê khai, kiên quyết ngừng không tiếp nhận các hồ sơ kê khai tăng giá bất hợp lý làm ảnh hưởng đến đến mặt bằng giá chung trên thị trường; Kiểm soát chặt chẽ giá bán các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công; hàng hóa, dịch vụ được trợ cước, trợ giá thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đối với công tác quản lý giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 720/KH-STC ngày 04/6/2019 của Sở Tài chính về việc kiểm tra việc chấp hành thu giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Đối với thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và bán theo giá niêm yết thì tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang phải thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung:

Một là, thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo đúng danh mục hàng hóa đã ban hành kèm theo Thông báo số 723/TB-UBND ngày 09/11/2018; Thông báo số 21/TB-UBND ngày 20/01/2015;  297/TB-UBND ngày 03/7/2015 và Thông báo số 312/TB-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh An Giang. 

Hai là, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ ban hành theo quy định tại Điều 21 Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh An Giang; bằng các hình thức như niêm yết giá trên từng sản phẩm, trên bảng hoặc trên giấy tại cửa hàng, nơi giao dịch mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ…Việc niêm yết giá phải rõ ràng, không bị che khuất, đảm bảo khách hàng dễ nhìn thấy, để nơi thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, của cơ quan quản lý nhà nước, không gây nhầm lẫn cho khách hàng, đảm bảo đúng định lượng và chất lượng hàng hóa dịch vụ theo giá niêm yết (ghi rõ loại hàng hóa, dịch vụ, quy cách phẩm chất, đơn vị tính, ...), đồng tiền niêm yết giá là Đồng Việt Nam (trừ trường hợp có quy định khác), giá niêm yết là giá hàng hóa đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có). Trong đó chú ý:

- Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và mua bán đúng giá đã niêm yết.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục Nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và kê khai. 

Nếu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán không đúng giá niêm yết sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.

Chi tiết xem tại Công văn số 195/STC-GCS ngày 25/01/2021 của Sở Tài chính)

T. Thủy