Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh

Ngày đăng: 30/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 29/6/2020, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban phụ trách trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Responsive image

Quang cảnh cuộc họp

Theo đó, cuộc họp đã tiến hành thẩm tra đối với nội dung 08 tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh về các vấn đề: Về việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh An Giang; về việc sửa đổi, bổ sung danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND và danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang; về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang); về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết).

Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang; về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B thành dự án nhóm A và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang.

Tại cuộc họp, đại biểu đã đặt ra nhiều vấn đề để cơ quan chủ trì soạn thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết giải trình. Qua đó, đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung 08 tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh.

Sau cuộc họp, Ban kinh tế - ngân sách sẽ hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra gửi Thường trực HĐND tỉnh để trình đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thảo luận tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh./.

               Lê Ngọc