Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

Ngày đăng: 04/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang về thực hiện phương án Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính, ngày 04-03, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Tịnh Biên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị trên địa bàn huyện.

Responsive image

Triển khai các nội dung, ý nghĩa cuộc điều tra

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 với chu kỳ 5 năm/1 lần được tiến hành trên phạm vi cả nước, nhằm mục đích thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo huyện, ngành kinh tế, hình thức sở hữu và tính toán các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia, cập nhật dàn điều tra mẫu đáp ứng theo yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. 

Đối tượng điều tra gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, HTX, cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ sở sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế sẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, trong đó sử dụng thiết bị điện tử di động (còn gọi là CAPI) và phiếu điện tử trực tuyến (còn gọi là Webform) để Doanh nghiêp, đơn vị hành chính sự nghiệp tự cung cấp thông tin.

Hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác tham mưu chiến lược của các cấp, các ngành giúp Đảng và Nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước, nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, từng địa phương để từ đó xác định được vị trí từng ngành, từng địa phương đang trong quá trình phát triển. Đồng thời xác định những tiềm năng, lợi thế cần phải khai thác và nhận diện được những rào cản, thách thức phải vượt qua. Kết quả của cuộc điều tra này cũng sẽ là nhân tố quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế./.

Nguyễn Hảo