Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tập huấn Chương trình 135, giai đoạn 2016 – 2020, cho hai huyện Tri Tôn và Thoại Sơn

Ngày đăng: 03/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 02/12/2019, UBND huyện Tri Tôn kết hợp cùng Ban dân tộc tỉnh An Giang, tổ chức lớp tập huấn Chương trình 135 năm 2019, cho 252 học viên là cán bộ không chuyên trách, các hội đoàn thể, trưởng, phó khóm ấp các xã thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 của hai huyện Tri Tôn và Thoại Sơn.

Trong thời gian 03 ngày (02 - 04/12/2019), các học viên được truyền đạt 6 chuyên đề: Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; những nội dung cơ bản về chương trình 135 và công tác giám sát cộng đồng; lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng thực hiện chương trình 135; công tác quản lý tài chính giai đoạn 2016 – 2019; kỹ năng làm chủ và quản lý dự án đầu tư, giám sát thi công, kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng và bảo trì công trình sau đầu tư; quy trình triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. ..

Lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nắm được những nội dung cơ bản về chương trình 135, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ năng lực quản lý, điều hành chương trình 135 và nâng cao năng lực cho cộng đồng; tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia có hiệu quả các hoạt động của chương trình trên địa bàn xã, thuộc diện đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 đạt hiệu quả./.

Cẩm Vân