Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tăng trưởng kinh tế phải đi đối với phát triển văn hoá, văn nghệ - nền tảng tinh thần của xã hội

Ngày đăng: 27/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Đó là mong muốn, kỳ vọng của đại biểu văn nghệ sĩ với các ngành, các cấp có thẩm quyền khi tư vấn, góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 do Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức vào sáng 24-7.

Responsive image
 

Phát biểu tại gợi ý, Hoạ sĩ Bùi Quang Vinh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh yêu cầu văn nghệ sĩ cho ý kiến về các nội dung trọng tâm, như: Dự thảo Báo cáo đánh giá trong 05 năm kinh tế tăng trưởng từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương; những đánh giá được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị; hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm; quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhất là lĩnh vực văn hoá, văn nghệ …có đầy đủ, xác thực tiễn và cần đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy xem xét điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh Dự thảo Văn kiện được chất lượng, khả thi.  

Trong không khí cởi mở, thân thiện, có đến 24 ý kiến của văn nghệ nghệ góp ý trực tiếp tại Hội nghị cho Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. Hầu hết các ý kiến biểu thị sự thống nhất với nội dung các dự thảo Văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Trong đó, các văn nghệ sĩ góp ý, phản biện, tư vấn nhiều ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm, có cơ sở thực tiễn sâu sắc về những kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và các mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025 liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại. 

Hầu hết văn nghệ sĩ dành phần lớn thời gian góp ý nội dung đánh giá kết quả đạt được cũng như nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa, xây dựng con người An Giang phát triển toàn diện. Theo đó, văn nghệ sĩ cho rằng, nội dung báo cáo kết quả nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 chưa đề cập đến vai trò của văn hóa, văn nghệ cũng như những kết quả đạt được ở tất cả các loại hình nghệ thuật là rất quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và phát triển toàn diện con người An Giang nói riêng để đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đồng thời khẳng định, trong những năm qua, giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà luôn ý thức, trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết trong sáng tác, với nhiều tác phẩm hay, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao (đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sáng tác toàn quốc và khu vực), có tác dụng định hướng chân, thiện, mỹ trong các tầng lớp nhân dân, góp phần loại trừ những sản phẩm văn hóa độc hại ổn định an ninh văn hóa - xã hội. Nhiều văn nghệ sĩ đã tạo dựng được tên tuổi, uy tín trên diễn đàn văn học, nghệ thuật cả nước, đạt những danh hiệu cao quý (nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú), . Qua đó, văn nghệ sĩ đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung kết quả đạt được trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Đồng thời, mong muốn và kỳ vọng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục hiện thực hóa chủ trương của Đảng, đó là “tăng trưởng kinh tế phải đi đối với phát triển văn hoá, văn nghệ - nền tảng tinh thần của xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”…

Trường Giang