Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

Ngày đăng: 25/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- HĐND tỉnh An Giang khóa IX, kỳ họp thứ 12 vừa có Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú theo đề án thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú của UBND tỉnh An Giang.

Responsive image
 

Xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú nằm trên tuyến Quốc lộ 91 - tuyến đường huyết mạch của tỉnh An Giang cũng như huyện Châu Phú, đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác tiềm năng và lợi thế của vùng Tứ giác Long Xuyên, hình thành trục đô thị Long Xuyên - Châu Đốc; ranh giới xã được bao bọc bởi sông Hậu, là tuyến đường thủy quốc gia, quốc tế kết nối với các tiểu vùng của vùng ĐBSCL, thành phố Hồ Chí Minh và với các nước ASEAN. 

Vị trí địa lý xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ảnh chụp từ hệ thống công khai quy hoạch đô thị, quy hoạch đất tỉnh An Giang tại địa chỉ http://thongtincanthiet.angiang.gov.vn/View/bandohuyen.aspx?iddonvi=78&id=161

Toàn xã có 28,43 km2 diện tích tự nhiên và dân số là 29.500 người, với 12 ấp, gồm: Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa, Vĩnh An, Vĩnh Bình, Vĩnh Lợi, Bình An, Thạnh Lợi, Thạnh An, Vĩnh Quới, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú và Vĩnh Quý. Xã Vĩnh Thạnh Trung đã được công nhận đô thị loại V năm 2017 và đến nay nhiều chỉ tiêu đã tiếp cận đô thị loại IV, đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tương xứng là thị trấn, là trung tâm chuyên ngành cấp huyện về y tế, giáo dục, thương mại dịch vụ và công nghiệp.

Với nhiều lợi thế để phát triển một nền kinh tế toàn diện, trong những năm qua bên cạnh việc tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả đầu tư từ ngân sách Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường phát huy các thế mạnh sẵn có, khơi dậy mọi nguồn lực để phát triển toàn diện về cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội, mạnh về an ninh quốc phòng, đưa xã Vĩnh Thạnh Trung phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với quyết tâm xây dựng Vĩnh Thạnh Trung đủ tiêu chuẩn để thành lập thị trấn.

Hiện kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng cũng như phát triển đô thị tại xã Vĩnh Thạnh Trung khá phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, chương trình phát triển đô thị của tỉnh An Giang, huyện Châu Phú và quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh Trung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại V từ năm 2017. 

Hiện nay, xã Vĩnh Thạnh Trung đã hoàn toàn đủ tiêu chuẩn thành lập thị trấn quy định tại Điều 9, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Đánh giá tiêu chuẩn thành lập thị trấn, Vĩnh Thạnh Trung đã đạt 4/4 tiêu chuẩn như: Tiêu chuẩn dân số của xã Vĩnh Thạnh Trung hiện nay với 29.500 người, trong khi quy định quy mô dân số đạt từ 8.000 người trở lên; tiêu chuẩn diện tích tự nhiên của xã Vĩnh Thạnh Trung hiện nay là 28,43 km2, trong khi quy định từ 14 km2 trở lên; tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt quy định thành lập thị trấn như: Cân đối thu chi ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã năm 2018 là 13,226 tỷ đồng và tổng chi ngân sách 10,725 tỷ; đảm bảo cân đối dư; tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm 2016, 2017, 2018 của xã là 3,93% thấp hơn mức trung bình của huyện Châu Phú (4,47%); tỷ lệ lao động phi nông nghiệp năm 2018 của xã 71,01%. 

Theo UBND tỉnh An Giang, qua đánh giá các tiêu chuẩn về quy mô dân số, đất đai, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, loại đô thị, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội xã Vĩnh Thạnh Trung đến cuối năm 2018, đã hoàn toàn đáp ứng các quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 để thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thuộc huyện Châu Phú.

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh An Giang khóa IX vừa diễn ra, UBND tỉnh An Giang đã trình HĐND tỉnh đề án thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung.  Sau khi thành lập thị trấn, cơ bản các ấp vẫn giữ nguyên như hiện trạng.

 Sau khi xem xét, HĐND tỉnh An Giang khóa IX có Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú. HĐND tỉnh An Giang giao UBND tỉnh An Giang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo Chính phủ trình Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội quyết định./.

Quang Minh