Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tân Châu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm 2021

Ngày đăng: 15/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 14/01/2021, UBND thị xã Tân Châu tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy; Ông Nguyễn Ngọc Vệ, Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã - Chủ trì Hội nghị.

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19; nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Kinh tế thị xã tiếp tục phát triển ổn định, các mục tiêu tăng trưởng vẫn đảm bảo; ước giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) tăng cả 3 khu vực. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa bàn tăng 8,51% so với cùng kỳ; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hàng hóa qua Cửa khẩu Vĩnh Xương tăng 18,23% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng 14,64% so cùng kỳ. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả khả quan. Văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; các chính an sinh xã hội được chăm lo kịp thời; tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Năm 2021, UBND thị xã Tân Châu tiếp tục đề ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu sát với tình hình thực tế, trong đó tập trung vào 15 chỉ tiêu chủ yếu, giao cho các ngành, địa phương thực hiện. Cụ thể như: phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt trên 9.200 tỷ đồng; Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 1 ha là trên 186 triệu đồng; Thu nhập bình quân đầu người Thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng/năm; Số lao động được tạo việc làm là 5.000 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,20%; tỷ lệ dân tham gia BHYT đạt 90,10%; Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 98%; phấn đấu 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thị ủy – Huỳnh Quốc Thái nhấn mạnh: Nhiệm vụ chính trị đặt ra trong năm 2021 là rất nặng nề, nhất là sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, do đó, để thực hiện “mục tiêu kép” đề tra, Bí thư Thị ủy, yêu cầu UBND thị xã phải quan tâm quản lý, phát huy tốt năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; làm sau mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có tâm, có tầm, có tinh thần trách nhiệm, phải nâng động sáng tạo trong công việc, nói phải đi đôi với làm và đặc biệt phải có tinh thần, trách nhiệm trước nhân dân, vì nhân dân phục vụ; trong giao tiếp với nhân dân luôn thể hiện tốt văn hóa ứng xử, không quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà nhân dân, trong đó, cán bộ ở bộ phận một cửa phải làm gương đi trước. Ngoài tinh thần, trách nhiệm được giao, Bí thư Thị ủy lưu ý mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ hãy là “tuyên truyền viên” quảng bá hình ảnh, con người, đặc sản của địa phương, để nhằm khơi gợi lại một thời hoàn kim của xứ lụa Tân Châu. Để làm được điều đó, các ngành chuyên môn phải tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch quảng bá cụ thể, đề ra lộ trình để thực hiện. Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái cũng đề nghị các phòng, ban chuyên môn thị xã sớm xây dựng chương trình, Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch năm 2021 và cả nhiệm kỳ 5 năm, về thực hiện Nghi quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; sớm xây dựng Đề án chỉnh trang đô thị và Đề án xây dựng thị xã Tân Châu trở thành thành phố, qua đó không chỉ làm thay đổi bức tranh đô thị mà còn phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thị xã. 

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Vệ, Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác năm, để chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả cao. Trong đó, sớm tham mưu xây dựng 4 Nghị quyết chuyên đề về xây xựng nông thôn mới, nâng cấp các con hẻm, phát triển du lịch cộng đồng và Nghị quyết xây dựng thị xã Tân Châu trở thành thành phố. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Phòng Văn hóa thông tin sớm xây dựng kế hoạch tổ chức thi thiết kế logo thị xã Tân Châu rộng rải trong và ngoài thị xã; chuẩn bị tốt hội trại điêu khắc để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Tân Châu. Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững; tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước, khai thác tốt các nguồn thu mới; quan tâm đẩy mạnh thi công các công trình trọng điểm; tiếp tục thực hiện nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nếp sông văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa; quan tâm, chăm lo tết cho người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công tác cải cách hành chính; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn./.

Văn Phô