Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tân Châu nỗ lực đưa Nghị quyết Đảng bộ thị xã, lần thứ XII vào cuộc sống

Ngày đăng: 28/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Phát huy truyền thống đoàn kết, Anh Hùng, hiện nay, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã Tân Châu đang nỗ lực, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) sớm vào cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, sớm đưa Tân Châu trở thành thành phố.

Responsive image
 

Đánh giá thành tựu 5 năm qua cho thấy, Tân Châu là thị xã biên giới, là vùng đất Anh Hùng giàu truyền thống cách mạng và đoàn kết, vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang. Phát huy truyền thống, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Tân Châu luôn đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, phấn đấu vượt qua thách thức đạt được kết quả rất khả quan trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả, đã thực hiện đạt 18/14 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI; kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tận dụng tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhiều mô hình đang chuyển khai thực hiện và bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế quan trọng. Sản xuất công nghiệp phát triển ổn định; hoạt động thương mại – dịch vụ ngày càng mở rộng; kinh tế biên giới có nhiều tiềm năng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, nhiều sản phẩm du lịch được đầu tư và thu hút khách du lịch. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư khá đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, gắn kết giữa đô thị và nông thôn, gắn giữa biên giới và nội địa, đặc biệt với công trình Cầu Tân An, đây được xem là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của một đô thị biên giới; phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển và lan rộng trong xã hội; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện, chính sách chăm lo đối với người có công, an sinh xã hội luôn được thực hiện tốt; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên”.

Responsive image

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân tham dự Đại hội

Những thành tựu mà Đảng bộ thị xã đạt được trong 5 năm qua, đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà An Giang, tạo được những tiền đề cơ bản để Tân Châu phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới. Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã xác định rõ mục tiêu là “Xây dựng thị xã Tân Châu sớm trở thành thành phố” và tiếp tục đề ra 3 khâu đột phá. Đó là, tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng tiêu chuẩn thành phố; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng nền hành chính hiện đại, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và Khai thác lợi thế kinh tế biên mậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu như: thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình đến năm 2025 là 80 triệu đồng. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 70%. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 1%. Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95%. Phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao,… 

Có thể nói, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2020-2025). Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, triển khai các công việc để đưa nhanh Nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Thị xã đã tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả đại hội đến các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung phấn đấu thực hiện từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phân kỳ thời gian thực hiện, phân công rõ tập thể, cá nhân phụ trách và có tổ chức sơ, tổng kết kịp thời. 

Trên cơ sở đó, thị xã luôn xác định tiềm năng, lợi thế của một thị xã biên giới, có Cửa khẩu quốc tế đường sông và cửa khẩu đường bộ, là nơi trung chuyển hàng hóa giữa tỉnh An Giang, các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Vương quốc Campuchia và các nước Asean. Tân Châu có vị thế nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, thuận lợi để phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, khai thác du lịch, sản phẩm truyền thống và ẩm thực đồng bào dân tộc, thu hút ngành công nghiệp chế biến, hình thành đô thị thương mại – dịch vụ; do vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu đã tập trung, chủ động sớm đề ra các giải pháp và ban hành các Đề án, Nghị quyết để thực hiện một cách có hiệu quả, các đột phá chiến lược, khai thác tiềm năng lợi thế đã nêu trên; tranh thủ huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội mở rộng không gian đô thị, từng bước hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III theo hướn bền vững. Tập trung xây dựng Tân Châu sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đề cao vai trò chủ chốt của Nhân dân gắn với phát huy sức mạnh cộng động và trong hệ thống chính trị, để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. 

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã còn tiếp tục quan tâm cơ cấu lại Ngành kinh tế của thị xã theo hướng nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Trọng tâm là phát triển bền vững, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp thông minh, tạo ra sản phẩm sạch và tăng giá trị. Tiếp tục quan tâm thu hút các thành quả kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, gắn với công nghiệp chế biến thương mại, du lịch, nông thôn và một số ngành nghề có nhiều tiềm năng, dịch vụ thương mại, khách sạn, vận tải, kho bãi trung chuyển, giao thông hàng hóa biên giới,… Đây được xem là nhân tố, là khâu có ý nghĩa quyết định để phát triển nhanh và bền vững của địa phương.  

Responsive image

Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi gắn chíp điện tử trên cá tra bố mẹ của Công ty cổ phần cá tra Việt Úc

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, Đảng bộ thị xã tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển toàn diện; thực hiện xã hội công bằng tiến bộ, nâng cáo chất lượng cuộc sống, lấy sự hài hòa và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu hướng tới. Tiếp tục thực hiện một cách có hiệu quả, yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới, nhất là nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, năng cao nâng suất lao động, thực sự trở thành đột phá quan trọng, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm khơi vậy ý thức tự lực, lực cường khát vọng vươn lên của Nhân dân thị xã, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, niềm tự hào về truyền thống quê hương Anh Hùng, nhằm tạo sức mạnh nội sinh để xây dựng thị xã Tân Châu hoàn thành xây dựng thị xã Tân Châu hoàn thành xây dựng nông thôn mới và bền vững sớm trở thành thành phố trong tương lai. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về các vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, coi trọng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc. 

Bên cạnh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với công tác quốc phòng – an ninh, xây dựng và củng cố công tác quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ thị xã; đồng thời, phát huy vai trò lực lượng vũ trang trong tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn trong khắc phục hậu quả khi xảy ra. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, trấn áp một cách có hiệu quả các loại tội phạm, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp, tạo ra moi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác ứng dụng thông tin trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị “Then chốt”. Dó đó, Đảng bộ thị xã luôn tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh tất cả các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức; tiếp tục củng cố sắp xếp hệ thống chính trị, hoạt động một cách có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt là lãnh đạo và tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Thực hiện một cách có hiệu quả việc học tập và làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng,…

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới cùng với sự đoàn kết, Anh Hùng và sự nhất trí một lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; phát huy những kinh nghiệm quí báu và những thành tựu đã đạt được. Tin tưởng rằng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng thị xã Tân Châu ngày càng phát triển, sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới và trở thành thành phố, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. /.

Văn Phô