Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tài liệu Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng: 16/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 23/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh đăng các tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tải về:

- Báo cáo chính trị.

- Nghị quyết đại hội.

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

-----------------

Tài liệu Hỏi - Đáp: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tải tại đây: Tài liệu Hỏi - Đáp