Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài tỉnh “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu nhiệm vụ và tiềm lực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang”

Ngày đăng: 27/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 20/02/2020, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học công nghệ nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu nhiệm vụ và tiềm lực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang” do ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn làm chủ nhiệm và Trường Đại học An Giang là đơn vị chỉ trì.

Responsive image
 

Hội đồng do ThS. Tầng Phú An – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng và TS. Lê Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện cho Văn phòng UBND tỉnh, Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM, Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh An Giang,…

Nội dung của đề tài là Điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về quy trình quản lý, các cơ sở dữ liệu nhiệm vụ và tiềm lực khoa học và công nghệ An Giang; Xây dựng cơ sở dữ liệu nhiệm vụ và tiềm lực khoa học công nghệ; Xây dựng phần mềm quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Xây dựng và tích hợp trang thông tin điện tử ngành khoa học và công nghệ tỉnh An Giang; Xây dựng quy định, tập huấn khai thác sử dụng và bảo trì phần mềm.

Kết quả thực hiện đề tài đạt được: Báo cáo đánh giá hiện trạng các cơ sở dữ liệu được dùng trong các hệ thống thông tin của ngành khoa học và công nghệ An Giang; Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; Cơ sở dữ liệu đã thực hiện được 834 NVKHCN trong đó: 406 đề tài tỉnh, 370 đề tài CS42 dự án, 3 đề tài cấp quốc gia, 13 dự án NTMN khoa học đã nghiệm thu từ năm 1984 đến năm 2019;  Phần mềm quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu các nhiệm vụ và tiềm lực khoa học và công nghệ đáp ứng các yêu cầu; Quy trình vận hành phần mềm phù hợp với nghiệp vụ ngành khoa học và công nghệ. Đề xuất phương án chuyển giao và triển khai thực tế khi đưa vào vận hành hệ thống; Báo cáo đánh giá vận hành thử nghiệm hệ thống đạt yêu cầu; Đề xuất kế hoạch 05 năm của đơn vị tiếp nhận, sử dụng kết quả về việc triển khai ứng dụng và phát triển kết quả nghiên cứu; Hỗ trợ đào tạo ít nhất 01 sinh viên đại học cho An Giang từ kết quả nghiên cứu liên quan.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên hội đồng đánh giá cao giá trị khoa học, khối lượng công việc đã hoàn thành và bỏ phiếu đánh giá thống nhất nghiệm thu với kết quả xếp loại khá. Ngoài ra, Hội đồng còn có những ý kiến đóng góp cần bổ sung và làm rõ để hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu như: làm rõ nội dung 1 phần điều tra và phỏng vấn sâu chưa thấy nói, chỉ mới thực hiện phần thu thập tài liệu; làm rõ nội dung 4, Nâng cấp chất lượng Cổng thông tin điện tử ngành khoa học và công nghệ tỉnh An Giang đáp ứng cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; Nghiên cứu bổ sung thêm liên thông có thể liên thông với cơ sở dữ liệu của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (VISTA) – Bộ Khoa học và Công nghệ được hay không; Cần bổ sung thêm trong báo cáo tổng kết dung lượng cơ sở dữ liệu hiện có là bao nhiêu và có khả năng chứa đựng được bao nhiêu? Trường hợp cơ sở dữ liệu bị lỗi cài đặt lại thì có bị mất dữ liệu không? Bổ sung thêm phần hạn chế và khó khăn của cơ sở dữ liệu này và có những kiến nghị cụ thể cho kết quả của đề tài này, còn phần phát triển thêm như chữ ký số thì sẽ khó thực hiện trong cơ sở dữ liệu này;...

Kết quả sau khi nghiệm thu sẽ chuyển giao cho Sở Khoa học và Công nghệ sử dụng trong việc quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu trong thời gian tới./.

Tiếp Thu