Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, cử tri trước kỳ họp cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 02/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 27/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3645/STNMT-KHTC trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó:

Nội dung thứ nhất, cử tri phản ảnh: Hiện nay trên các cánh đồng, tình trạng vứt rác bừa bãi đặc biệt là rác thải nông nghiệp như: chai, lọ, bao bì thuốc trừ sâu… là rất phổ biến gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nguồn nước. Được biết, hiện nay đã tổ chức thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp được thí điểm ở một số huyện trên địa bàn tỉnh. Theo trả lời tại Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 30/5/2019 tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 9 và Báo cáo số 792/BC-UBND ngày 04/12/2019 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thì UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch nhân rộng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2018 và Kế hoạch cho năm 2019-2020. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thông tin đến người dân việc thực hiện kế hoạch thu gom này đến nay và kiến nghị tiếp tục nhân rộng trong toàn tỉnh để nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng (cử tri xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, cử tri xã Long Giang, huyện Chợ Mới).

* Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Đối với vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo đề xuất và được UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 5583/VPUBND-KTN ngày 09/11/2020 về chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện một số nội dung sau:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh; thời gian thực hiện trong năm 2020.

Xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án “Điều tra hiện trạng phát thải, thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp và đề xuất biện pháp quản lý” theo quy định; thời gian thực hiện trong quý I năm 2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận ý kiến cử tri, sớm triển khai các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao. Sau khi tổng kết và được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai nhân rộng thu gom xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian tới sẽ thông báo rộng rãi đến cử tri để biết.

Nội dung thứ hai: Hiện nay tình trạng khai thác đá quá ồ ạt, triệt để mà không có sự bảo tồn, bảo quản. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền của tỉnh xem xét lại việc khai thác này cho phù hợp đảm bảo việc bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững của tỉnh (cử tri phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên)

* Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 06 mỏ đá được UBND tỉnh cấp phép hoạt động khai thác còn hiệu lực với tổng diện tích 191,5 ha, tổng công suất khai thác 3.400.000 m3/năm. Các khu mỏ được cấp phép khai thác đều thuộc Quy hoạch khoáng sản được tỉnh phê duyệt và đều được xem xét, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (trong đó có 02 khu mỏ được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường).

Với công suất khai thác được cấp phép nêu trên thì sản lượng chỉ đáp ứng được nhu cầu trong tỉnh. Nhằm mục tiêu bảo vệ cảnh quan môi trường, hạn chế ảnh hưởng của việc khai thác khoáng sản đến môi trường, tỉnh đã hạn chế việc mở rộng diện tích cũng như cấp phép khai thác các mỏ mới (trong giai đoạn 2015 đến nay tỉnh chỉ xem xét cấp mới 02 khu mỏ với tổng diện tích 29,5 ha, 04 khu mỏ còn lại đều đã hoạt động từ năm 2002). Việc cấp phép khai thác được thực hiện đúng quy định của pháp luật nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu sử dụng vật liệu của người dân./.

Vũ Hùng