Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kết quả thực hiện chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về đào tạo nghề cho lao động nông thôn kém hiệu quả và gây lãng phí

Ngày đăng: 28/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn nội dung: Theo ý kiến cử tri phản ánh việc triển khai thực hiện đào tạo nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho lao động nông thôn kém hiệu quả và gây lãng phí ngân sách. Đề nghị cho biết giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ngày 25/5/2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có công văn số 1163/SLĐTBXH-LĐVL báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tiếp thu ‎ý kiến góp ý và trong năm 2020 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Kế hoạch số 133/KH-SLĐTBXH ngày 22/01/2020 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020, trong đó đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và địa phương rà soát nhu cầu học nghề của người lao động, nhu cầu sử dụng lao động tạc các địa phương để xây dựng kế hoạch và thực hiện ký hợp đồng dạy nghề cho lao động nông thôn sát với thực tiễn, theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, làng nghề, vùng chuyên canh, các mô hình có hiệu quả, gắn đào tạo với liên kết sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đảm bảo công tác dạy nghề cho lao động nông thôn có hiệu quả và gắn với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Không thực hiện ký hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của người lao động sau khi học./.

Lê Thanh Dũng