Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quy định mới về Danh mục chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi

Ngày đăng: 12/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 28/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi.

Responsive image

(Ảnh minh họa – nguồn internet)

Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/01/2020 và thay thế các văn bản: Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014; Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015; Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2017; Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019.

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung quy định tại khoản 4 Điều 37, khoản 2 Điều 46, điểm d khoản 2 Điều 48, điểm c khoản 2 Điều 79 của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi, bao gồm: Chỉ tiêu chất lượng thức ăn chăn nuôi bắt buộc phải công bố trong tiêu chuẩn công bố áp dụng; Ghi nhãn thức ăn chăn nuôi; Báo cáo tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi; Danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; Danh mục nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao hồm tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến thức ăn chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Thông tư ban hành mới Danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi áp dụng từ ngày 14/01/2020. Ngoài ra, Thông tư hướng dẫn quy định về ghi nhãn thức ăn chăn nuôi như sau: (1) Nhãn thức ăn chăn nuôi phải thể hiện những nội dung tại Phụ lục II ban hành theo Thông tư 21; (2) Thức ăn chăn nuôi là hàng rời khi lưu thông phải có tài liệu kèm theo được quy định tại Phụ lục III của Thông tư 21, trừ thức ăn chăn nuôi truyền thống chưa qua chế biến, bán trực tiếp cho người chăn nuôi; (3) Thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng, tiêu thụ nội bộ có bao bì khi lưu thông không phải ghi nhãn theo Phụ lục II nhưng cần có dấu hiệu phân biệt và có tài liệu kèm theo được quy định tại Phụ lục III.

Ngoài ra, Thông tư quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi. Theo đó, ban hành mới Danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi áp dụng từ ngày 14/01/2020. Ngoài ra, Thông tư hướng dẫn quy định về ghi nhãn thức ăn chăn nuôi như sau: (1) Nhãn thức ăn chăn nuôi phải thể hiện những nội dung tại Phụ lục II ban hành theo Thông tư 21; (2) Thức ăn chăn nuôi là hàng rời khi lưu thông phải có tài liệu kèm theo được quy định tại Phụ lục III của Thông tư 21, trừ thức ăn chăn nuôi truyền thống chưa qua chế biến, bán trực tiếp cho người chăn nuôi; (3) Thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng, tiêu thụ nội bộ có bao bì khi lưu thông không phải ghi nhãn theo Phụ lục II nhưng cần có dấu hiệu phân biệt và có tài liệu kèm theo được quy định tại Phụ lục III./.

Tấn Mẫm